LỜI NGUYỆN CHUNG

 

Chủ sự:  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha Toàn Năng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, để phá tan quyền lực tử thần và ban cho chúng ta sự sống mới. Trong niềm tin tưởng, phó thác, chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin:

  1. “Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân”Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn vững tin vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng Phục sinh cho con người hôm nay bằng lời rao giảng, đời sống cầu nguyện và gương sáng đức tin của mình.
  2. “Phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ánh sáng của Đức Giêsu Kitô Phục Sinh chiếu tỏa trên khắp hoàn cầu, để tất cả nhân loại được hưởng ơn cứu độ của Người.
  3. Bình an cho anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang đau khổ trong tâm hồn cũng như đang phải chiến đấu với những bệnh tật của thể xác/ được thêm lòng can đảm để đón nhận và vác thập giá trong đời sống hàng ngày mà bước theo Chúa, hầu một mai cũng được hưởng vinh quang Phục sinh với Người.
  4. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn ý thức mình đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, “biết khinh chê của cải trần thế, tìm kiếm gia nghiệp thiên quốc, và không ngừng chúc tụng Chúa với trí lòng thanh sạch.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con hân hoan mừng kính Con Chúa đã chịu chết và sống lại để cứu độ chúng con. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, và cho niềm vui Chúa sống lại hôm nay biến đổi chúng con trở nên những nhân chứng hăng say loan báo Tin Mừng Phục Sinh giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.