CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY

 

Anh chị em thân mến,

Phụng vụ Mùa Chay đang dẫn chúng ta đến gần những ngày Thương khó và Phục sinh của Đức Kitô/ là trung tâm của mầu nhiệm cứu độ. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Chúa nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, sẽ không chết đời đời”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa/ đang hiệp thông vào cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, nhận ra giá trị của sự sống đời đời, để không ngừng chết đi cho con người cũ/ và hân hoan bước vào cuộc sống mới.

2. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho nhiều người trẻ biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi, tận hiến đời mình phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong đời sống linh mục hoặc đời sống thánh hiến.

3. “Nếu Chúa tôi nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai đứng vững được ư?” Xin cho các anh chị em lỡ bước sa chân vào đường lầm lạc/ biết vững tin vào lòng thương xót của Chúa, can đảm đứng dậy và tìm lại sự sống cho cuộc đời mình.

4. Chúa Giêsu gọi: “Lagiarô! Hãy ra đây”. Nhờ ơn Chúa thôi thúc, xin cho mọi người trong cộng đoàn phụng vụ chúng ta/ can đảm gỡ mình ra khỏi ràng buộc tội lỗi, để hân hoan bước vào đời sống mới trong ơn Chúa cứu độ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là lẽ sống và hy vọng của chúng con. Xin cho chúng con ngày càng nhận ra sức mạnh của tình yêu Chúa, mau mắn nghe theo tiếng Chúa và được hân hoan sống lại trong đời sống mới. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.