LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

 

 

Chúa Phục Sinh kêu gọi chúng ta sống kết hợp với Người để được sinh bông trái. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội thánh có sứ mạng giúp mọi người sống kết hợp với Chúa để sinh bông trái phần rỗi. Xin cho Hội Thánh luôn hoàn thành sứ mạng bằng phụng vụ và các bí tích.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2. Nhiều người ngày nay xa lìa Chúa vì ham mê của cải danh vọng lạc thú. Xin Chúa thương giúp họ quay về với Chúa là nguồn an vui hạnh phúc thật.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3. Chúa muốn mọi người sống kết hợp với Chúa để sinh bông trái thiêng liêng là phần rỗi linh hồn. Xin cho các Kitô hữu luôn sống liên kết với Chúa, bằng việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4. Nhành nào sinh bông trái thì được cắt tỉa để sinh bông trái nhiều hơn. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẵn sàng chịu Chúa cắt tỉa, là luôn vui lòng chịu khổ cực vì Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa là Cây Nho chúng con là nhành. Xin cho chúng con luôn sống kết hợp với Chúa, để được sinh bông trái thiêng liêng là phần thưởng muôn đời.