LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi. Trong lúc loài người đi tìm con đường giải thoát, thì Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, đem ơn cứu chuộc đến cho nhân loại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và cùng cầu nguyện cho mọi người đón nhận Chúa Giêsu:

 

  1. Chúa phán: “Con hãy đi trình diện với tư tế”. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, giang rộng tay đón nhận nhiều thành phần vào Hội Thánh, nuôi dưỡng và chăm sóc họ trong đoàn chiên Chúa, bằng việc ban các Bí tích và bằng việc sống Lời Chúa.
  2. Người bị phong cùi thưa với Chúa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang đau khổ, nơi thân xác hay trong tâm hồn, biết tìm đến với Chúa Giêsu, để được chữa lành các bệnh tật.
  3. Chúa phán: “Ta muốn, con hãy khỏi bệnh”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, sau khi đã được Chúa cứu chuộc, biết tránh xa mọi cơn cám dỗ của ma quỷ, và tránh mọi sự lây nhiễm của bệnh tật hồn xác.
  4. “Dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Chúa Giêsu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết dùng đường lối giáo dục gia đình, mà làm cho nhiều người cùng tìm đến với Chúa để được ơn cứu chuộc.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa ban Ngôi Lời của Chúa làm người để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con được nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, biết đón nhận Con Chúa, hầu được chữa lành mọi bệnh tật hồn xác, và được hưởng vinh phước muôn đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.