Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Đấng cứu độ chúng ta đã tỏ vinh quang của Người cho ba môn đệ được thấy. Chúng ta hãy tôn vinh Người và dâng lời khẩn nguyện:

 

  1. Trước khi chịu khổ hình Thập giá, Đức Kitô đã tỏ vinh quang cho các môn đệ được thấy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội thánh trên đường lữ thứ trần gian được nhìn thấy vinh quang trong Thánh giá, và tin thật Chúa đã chiến thắng khải hoàn.
  2. Chúa Giêsu phải trải qua cái chết rồi mới sống lại vinh quang. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn biết chết đi cho tội lỗi, để được sống lại hưởng phúc với Người.
  3. Ước mơ của con người ở mọi thời đại là được sống hạnh phúc.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi người, đều tìm được hạnh phúc trong đời sống riêng tư của mình.
  4. Chúa Giêsu đã biến hình sáng lán để mời gọi chúng ta vác thập giá đi theo Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn sẵn lòng chịu mọi gian nan thử thách trong cuộc sống hằng ngày, hầu sau này cùng được hưởng vinh phúc với Chúa.

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chuẩn bị cho các Tông đồ khỏi hoang mang trước mầu nhiệm thập giá để luôn vững tin vào sự toàn thắng của Chúa. Xin Chúa thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng, mà ban cho chúng con một niềm tin sắt đá, để chúng con có thể đứng vững trước mọi giông tố của cuộc đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.