CHÚA NHẬT XX 19/08/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Bánh hằng sống từ trời xuống. Cho nên những ai muốn được sống đời đời, thì phải đón nhận Chúa. Chúng ta là những con người trần gian, rất muốn được sống thần linh, chúng ta phải năng kết hợp với Chúa Giêsu. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

 

 

  1. Chúa phán: “Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn là chứng tá sáng ngời cho muôn dân nhận biết “Chúa Giêsu là Bánh hằng sống từ trời xuống”.
  2. Chúa phán: “Bánh Ta sẽ ban, chính là Thịt Ta đây, để cho thế gian được sống”. Chúng ta cầu nguyện cho nhiều người tin nhận Chúa Giêsu, dám diễn tả đức tin bằng việc sống đạo, sống Lời Chúa, và bằng việc tích cực dự phần vào Lễ Tế của Chúa.
  3. Chúa phán: “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, thì được sống muôn đời”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu: siêng năng tham dự Thánh lễ và rước lễ, biết chăm lo nuôi dưỡng sự sống thần linh, và biết tích trữ cho kho tàng ở trên trời.
  4. Chúa phán: “Ta là Bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết”.Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta: nhận biết giá trị thật của Bí tích Thánh Thể, để tôn thờ và kính mến Chúa trên hết mọi sự.

 Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban sự sống và ơn cứu chuộc của Chúa cho trần gian. Xin ban Thánh Thần Chúa xuống để giúp chúng con hiểu biết lời Con Chúa dạy bảo, tin tưởng và lãnh nhận Bánh hằng sống; hầu cho chúng con và mọi người được sống hạnh phúc trên thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.