CHÚA NHẬT XXI 26/08/2018

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Đấng duy nhất vừa ban sự sống, vừa ban lương thực thần linh cho trần gian. Chúa đã ban Lời Chúa và các Bí tích cho Hội Thánh, để Hội Thánh phân phát sự sống ấy cho trần gian. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 

 

  1. Chúa phán: “Điều Thầy nói làm nghịch ý anh em, và anh em không chấp nhận được ư?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh được hợp nhất trong cùng một đức tin duy nhất, một đức trông cậy vững bền, và một đức mến thiết tha.
  2. “Có vài môn đệ phàn nàn về Lời Chúa chướng tai họ quá, và đã bỏ Chúa mà ra đi”. Chúng ta cầu nguyện cho những tín hữu nguội lạnh, lạc xa đàng Chúa, không thấm nhuần Lời Chúa: được mau trở về nguồn sống muôn đời, mà tận hưởng hạnh phúc và tình yêu Chúa.
  3. Thánh Phêrô đáp: “Chỉ có nơi Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn vững mạnh đức tin vào Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa, trở nên chứng tá trung thành, để lôi kéo mọi người đến với Chúa.
  4. Thánh Phêrô đáp: “Chúng con tin và nhận biết Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện các mọi người trong cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin của Hội Thánh, bằng việc sống đạo, và bằng việc thực hành Lời Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Thiên Chúa hằng sống, Chúa ban Con Một Chúa làm Đấng Cứu Rỗi chúng con. Xin cho chúng con hằng trung thành vững bước đi theo Chúa Giêsu Kitô, hầu đáng được sự sống và hạnh phúc muôn đời trong Nước Trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.