LỜI NGUYỆN CHUNG

 

Chủ tế: Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Người luôn yêu thương và chữa lành tất cả mọi người, để con người được sống bình an và hạnh phúc. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

  1. “Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xinNgười đặt tay trên anh”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục tử trong Giáo Hội/ luôn là trung gian đem bình an cho những ai đang gặp cơn gian nan thử thách.
  2. “Ép-pha-tha”, nghĩa là hãy mở ra.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang đau khổ về thể xác và tinh thần/ biết nhìn lên Chúa bằng con mắt đức tin và lòng trông cậy, để dược Chúa nâng đỡ, ủi an và chữa lành.
  3. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết buộc lại, anh ta nói rõ ràng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu/ cảm nếm được sự biến đổi đức tin, hầu mạnh dạn loan báo tình thương của Chúa đến cho muôn người.
  4. “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết noi gương Chúa: làm những điều tốt đẹp trong cuộc sống/ để mọi người nhận biết Thiên Chúa là tình yêu.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, nơi Chúa chúng con kín múc được nguồn ân sủng dồi dào, xin tình yêu Chúa mở rộng đôi mắt, tai và miệng lưỡi chúng con, để chúng con nhìn thấy và lắng nghe tiếng Chúa nơi tha nhân. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen