LỜI NGUYỆN CHUNG

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Kitô là Người Tôi Trung hoàn hảo của Đức Chúa, Người đã phải trải qua đau khổ rồi mới bước vào vinh quang. Chúng ta muốn được chia sẻ vinh quang với Người cũng phải đi qua con đường đó. Chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin:

  1. “Phêrô lên tiếng đáp: Thầy là Đấng Kitô”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn kiên trung giữ vững đức tin dù cuộc sống đầy cạm bẫy.
  2. Hận thù, chiến tranh và khủng bố đang gây ra biết bao đau thương cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang đau khổ biết nhìn lên Đức Kitô là nguồn hy vọng và bình an.
  3. Con đường rộng rãi thênh thang đưa tới lưu vong, con đường hẹp đưa đến quê hương Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ Công Giáo luôn giữ vững đức tin trên ngã ba đường của thế giới kỹ thuật và hưởng thụ.
  4. Đức Giêsu đã nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn sẵn sàng đón nhận thập giá mỗi ngày để làm bằng chứng tình yêu dành cho Thiên Chúa và anh chị em đồng loại.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin thêm lòng tin-cậy-mến cho chúng con, để chúng con có thể đứng vững trong thế giới nhiều thay đổi hôm nay. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.