LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Kitô đã vâng lời thánh ý Chúa Cha xuống thế làm người/ không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để phục vụ mọi người/ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúng ta cùng cảm tạ Người và dâng lời nguyện xin:

  1. “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Chủ chăn trong Giáo Hội / luôn hết tình yêu thương, phục vụ cộng đoàn Dân Chúa theo gương Chúa Kitô.
  2. Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi kitô hữu luôn biết làm chứng cho sự thật/ trong thế giới thực và ảo lẫn lộn ngày hôm nay.
  3. “Ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và mọi thứ xấu xa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang sống trong cảnh bất hòa/ biết lấy tình thương mà đối xử với nhau.
  4. Yêu thương và bác ái trong tinh thần phục vụ/ là lời mời gọi của Chúa khi chúng ta làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn làm sáng danh Chúa qua đời sống yêu thương phục vụ.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại cho chúng con bản di chúc/ “Mến Chúa và yêu người”. Xin cho chúng con hết lòng thực thi lời Chúa truyền dạy. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.