LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế : Anh chị em thân mến, gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa là nguồn tình yêu và sự sống những lời nguyện xin tha thiết :

  1. Hội thánh luôn đề cao giá trị của đời sống hôn nhân và gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Vị Mục tử luôn quan tâm, kiên nhẫn giáo dục các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân / giúp họ vừa biết yêu thương / vừa có trách nhiệm với nhau / luôn đề cao giá trị chung thủy, nhường nhịn / để họ cùng giúp nhau hạnh phúc và thăng tiến như Chúa ước mong.
  1. Đã có nhiều đổ vỡ trong hôn nhân là do thiếu sự tôn trọng và không hiểu thấu đáo về đặc tính của đời sống hôn nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình Công Giáo biết nhìn lên gương mẫu Thánh Gia Thất / để noi gương bắt chước, cùng nhau bình tĩnh giải quyết những mâu thuẫn / trong sự tôn trọng và tha thứ.
  1. “Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc phụ huynh biết chu toàn nhiệm vụ thánh thiêng / là giáo dục đức tin cho con cái, để chúng sớm nhận biết và tôn thờ Chúa.
  1. Tháng Mười, tháng lần Chuỗi Mân Côi, là cách suy niệm Tin Mừng rút gọn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết quý chuộng việc lần chuỗi Mân Côi / như là một cách thức cầu nguyện / để hiểu Chúa hơn và yêu Chúa hơn.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã phán: “Điều gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. Xin thương giúp các gia đình sống Lời Chúa dạy, để nhờ đó gia đình được hạnh phúc, con cái được an vui. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.