LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế Anh chị em thân mến, tài năng và hoàn cảnh là số vốn mà Chúa ban cho mỗi người, chúng ta hãy biết lợi dụng những điều kiện ấy để tạo dựng cho mình một cơ nghiệp thiêng liêng. Muốn được như thế, chúng ta cùng cầu xin Chúa hướng dẫn và ban ơn :

  1. Hội Thánh có sứ mạng loan báo và làm chứng cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / trở nên những người thợ nhiệt thành chăm chỉ, rao giảng Tin Mừng bằng đức ái và gương sáng.
  2. “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác…đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu trẻ ngày nay / biết ý thức đời sống chung cuộc của mình, biết dùng ánh sáng Lời Chúa để canh tân đời mình / và góp phần thăng tiến nhân loại.
  3. Tại một số nơi, các Kitô hữu đang phải đối diện với bao nguy hiểm vì lý do đức tin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa luôn che chở và gia tăng niềm tin yêu / để họ thêm can đảm / vững tâm vượt qua những gian nan thử thách để làm chứng cho Danh Chúa.
  4. 4. “Ông trao cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác một nén”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sử dụng hết những nén bạc Chúa trao, biết cộng tác với ơn Chúa / để đời sống thiêng liêng ngày được triển nở / hầu đem lại hạnh phúc cho mọi người.

Chủ tế Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều có chỗ đứng trong kế hoạch yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con cộng tác với ơn Chúa cách hữu hiệu / để mai kia khi Chúa trở lại trong vinh quang, chúng con được chung hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.