.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã quy tụ tất cả chúng ta trong tình yêu của Người qua Đức Giêsu Kitô. Với lòng biết ơn và tin tưởng, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh/ biết kết hợp mật thiết với Chúa Kitô/ sống bác ái yêu thương như Chúa truyền dạy, để Hội Thánh luôn là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.
  2. Thiên Chúa là tình yêu, chính Người đã yêu thương chúng ta trước. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang rơi vào cảnh khó khăn thiếu thốn hay gặp khủng hoảng trong cuộc sống/ luôn cảm nghiệm được tình yêu quan phòng của Thiên Chúa/ qua sự đồng cảm sẻ chia của những người chung quanh, để từ đó họ sống vững tin và phó thác hơn vào tình yêu của Thiên Chúa.
  3. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang sống trong ơn gọi tu trì/ luôn cảm nghiệm được tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, để luôn biết sống trung tín, quảng đại, yêu thương, và can đảm làm chứng cho Tin Mừng phục sinh trong thời đại hôm nay.
  4. “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn ý thức sống theo gương khiêm tốn phục vụ của Chúa, vượt qua mọi kỳ thị, thành kiến, để góp phần xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, xin nhận lời chúng con cầu nguyện, và xin ban Thánh Thần tình yêu Chúa trong lòng chúng con, giúp chúng con luôn sống bác ái, yêu thương như giới răn yêu thương Của Chúa Giêsu, hầu ngày càng trở nên người con yêu dấu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Ki tô Chúa chúng con. Amen.