LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Từ Trái Tim Đức Kitô bị đâm thâu trên Thập giá, Thiên Chúa tuôn đổ trên nhân loại lòng thương xót vô biên của Ngài và khơi nguồn các Bí tích để dương nuôi Hội Thánh. Chúng ta cùng cảm tạ Người và dâng lời cầu xin:

  1. Ta đối xử với chúng như người dưỡng nuôi trẻ thơ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh biết tìm sự nghỉ ngơi trong kinh nguyện và nơi Thánh Tâm Chúa, để các ngài luôn là những vị mục tử đầy lòng nhân ái, quảng đại và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên.
  2. Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn họ ăn năn sám hối để được sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tội nhân biết sống đúng tinh thần Phúc Âm, hết lòng sám hối trở về hòa giải với Chúa và anh chị em, để mọi người nhìn vào đời sống đó mà nhận ra tình yêu thương của Chúa.
  3. Trái tim Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội của con người.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn ý thức và thấu hiểu rằng: lòng Chúa yêu thương trần gian bao la vô bờ bến, để mỗi người biết can đảm và trung thành bước theo đường lối Chúa giữa muôn vàn thách đố của cuộc đời.
  4. Tột đỉnh của sự trọn lành là biến tất cả cuộc sống, với mọi nhịp đập của con tim thành những lời nguyện liên lỉ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết nhìn lên Trái Tim Chúa trong tin tưởng, phó thác, sẵn sàng chấp nhận mọi khổ đau và hy sinh vì lòng mến Chúa – yêu người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự nguyện đón nhận cái chết đau thương trên thập giá/ để biểu lộ tình yêu đến cùng dành cho chúng con nơi trái tim bị đâm thâu. Xin cho chúng con biết thống hối và đổi mới đời sống mỗi ngày, để phần nào đền đáp tình thương vô biên của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.