CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban cho chúng ta khởi đầu Mùa Chay Thánh này, để thanh luyện hồn xác chúng ta. Vì thế, chúng ta dâng lên Người lời chúc tụng, cảm tạ và cầu xin:

 1.     “Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi phần tử trong gia đình Hội Thánh/ được vững tin giữa muôn thử thách, được thánh thiện giữa thế gian đầy cám dỗ/ và kiên nhẫn hướng dẫn nhiều anh chị em trở về với Chúa/ trong niềm xác tín Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn/ sẽ ban thưởng vượt quá công trạng của con người.

 2.     Hai khuynh hướng ‘thiện và ác’ luôn tồn tại trong lòng mỗi con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tiếng lương tâm chân chính luôn vang lên trong lòng mỗi người trên thế giới hôm nay/ để con người biết làm điều lành, tránh điều dữ/ cố gắng làm nhiều điều thiện và xa tránh điều gian ác.

 3.     “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu đang sống trong tội lỗi/ biết tận dụng Mùa Chay Thánh này quay trở về với Chúa/ và cảm nghiệm được lòng thương xót vô biên của Người.

 4.     “Đừng phô trương công đức trước mặt người ta.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta/ luôn cố gắng hy sinh âm thầm/ làm nhiều việc tốt lành thánh thiện/ với ý hướng Chúa biết rõ mọi sự/ thay vì phô trương/ kể công cho người khác.

CHỦ TẾ: Lạy Cha, hôm nay chúng con bắt đầu mùa Chay thánh. Cúi xin Cha nhân từ hằng ban ơn trợ lực/ để chúng con đem tất cả lòng thành mà thực thi những việc hy sinh hãm mình/ và kiên trì tập luyện chiến đấu thiêng liêng, hầu chiến thắng ác thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.