LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, đêm nay là đêm hồng phúc cho toàn thể nhân loại. Vì Đức Kitô đã sống lại thật, Ngài đã chiến thắng sự chết. Trong niềm vui mừng trọng đại này, chúng ta hãy cùng dâng lời ngợi khen cảm tạ Chúa và hiệp ý cầu nguyện:

  1. “Nhìn thấy mộ trống, các bà hớn hở chạy đi báo tin cho các môn đệ Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, nên như ánh sáng đức tin, ánh sáng Chúa Phục sinh / để Hội Thánh là dấu chứng về Chúa Phục Sinh vinh hiển cho mọi người.
  2. Thiên Thần bảo: “Các bà đừng sợ, Ta biết các bà tìm Đức Giêsu Nazarét”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các anh chị em lương dân được ơn khao khát Chúa, biết tìm kiếm nguồn hạnh phúc đích thật là Chúa Kitô Phục Sinh, và lãnh nhận ơn cứu độ của Người.
  3. Đức Kitô Phục sinh đã mở lối cho nhân loại bước vào cõi vĩnh hằngChúng ta cùng cầu xin Chúa cho niềm tin của mọi Kitô hữu vào Chúa Giêsu đã chết và Phục Sinh trở nên nguồn an ủi, trợ lực tuyệt vời cho hết mọi tín hữu, để giữa muôn thử thách đau thương, họ vẫn nhiệt tâm, can đảm và kiên trì sống với niềm tin của mình.
  4. “Bấy giờ, các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta mau mắn nhận ra ý Chúa / tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa/ để thực thi ý Chúa với niềm tin-cậy-mến ngày càng vững chắc hơn.

Chủ Tế:  Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chiến thắng tử thần, đem lại sự sống mới cho tất cả chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần thanh tẩy chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, và hướng dẫn chúng con sống trong Ánh sáng Phục sinh của Chúa, hầu đáng được gọi là con Chúa, và đáng được hưởng sự sống đời đời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.