LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Mùa Vọng là mùa của niềm vui đón chờ Chúa ngự đến trong vinh quang. Với ước mong tỉnh thức đón chờ Chúa đến, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. Thiên Chúa trao quyền cho tôi tớ Ngài và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh, luôn lắng nghe sự khôn ngoan Thần Khí Chúa, để các ngài chu toàn sứ vụ chăm sóc Giáo Hội Chúa.
  2. “Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi Kitô hữu, biết hoán cải luôn luôn để hân hoan đón chờ Chúa đến bất ngờ.
  3. Trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai sống đời thánh hiến biết dìm mình trong Đức Kitô để được Người là kho tàng quý giá.
  4. “Cũng như người kia trẩy đi xa, đã trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta/ luôn ý thức mình là tôi tớ muốn làm đẹp lòng Chúa/ để luôn đặt Chúa là trung tâm trong cuộc sống thường ngày và chỉ muốn làm vinh danh Chúa.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa vì đã đến thế gian và dẫn chúng con đến nguồn ơn cứu độ. Xin củng cố niềm tin cho chúng con, để chúng con luôn vững lòng trông cậy và thức tỉnh sẵn sàng đón chờ ngày Chúa lại đến. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.