LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh Chị em thân mến, trung thành bước theo Chúa đến cùng, chấp nhận mọi gian nan thử thách để đạt được hạnh phúc bất diệt, đó là ước muốn bất tận của người Kitô hữu. Với tất cả lòng tin tưởng phó thác vào ơn Chúa, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.

  1. Hội Thánh có sứ mạng loan báo tình thương của Chúa cho muôn người”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn biết kết hiệp mật thiết với Chúa mỗi ngày, để cuộc đời của các ngài trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa/ ngay giữa lòng nhân thế đầy bạo lực và hận thù.
  2. “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ luôn biết khao khát dấn thân đi theo Chúa, dẫu trên đường theo Chúa có nhiều khó khăn và thách đố.
  1. “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con Người không có chỗ tựa đầu”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết sống tinh thần từ bỏ, không để chủ nghĩa hưởng thụ lôi kéo, hầu cuộc sống được thanh thản, tròn đầy và có ý nghĩa hơn.
  2. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết mang lấy thao thức của Đức Giêsu, biết đem hết cả cuộc đời để loan báo tình thương và ơn cứu độ của Chúa cho tất cả mọi người.

Chủ tếLạy Chúa, xin đổ tình yêu của Chúa xuống trên từng người chúng con và nhận lời chúng con khẩn nguyện. Xin ban ơn giúp sức để chúng con kiên trung bước theo Chúa đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen