LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu cho biết đâu là kho tàng đích thực, để chúng ta quy hướng tâm hồn về nơi đó. Chúng ta hãy để Lời Chúa biến đổi cuộc đời mình. Với ước mong chiếm hữu được Nước Trời, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. “Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn”. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các Mục tử trong Hội Thánh, luôn khôn khéo phát huy kho tàng Chúa đã trao ban và hy sinh dấn thân chỉ ra cho nhận loại biết đâu là kho tàng đích thực, để mọi người đều được sống trong ân sủng Chúa.
  2. “Anh vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy”. Xin cho các vị lãnh đạo các quốc gia biết dùng ơn khôn ngoan Chúa ban, để xây dựng một nền luật pháp công bình và chính trực, ngõ hầu mang lại lợi ích cho mỗi người và cho cả dân tộc.
  3. “Những người yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành”. Xin cho các tội nhân được Thần Khí khôn ngoan của Chúa hướng dẫn đi tìm kho báu là Nước Trời, để họ hăng say, can đảm gạt bỏ những trở ngại do thân xác yếu hèn và tâm trí u mê, mà thu tích hành trang ân sủng.
  4. “Nước Trời như viên ngọc quý”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, hiểu thấu giá trị ơn gọi làm con Chúa và ơn gọi đời thánh hiến, để dù phải hy sinh gian khổ, chúng ta luôn biết từ bỏ tội lỗi và chiếm dữ phần đất mà Chúa đã dành sẵn mà làm cho ơn thánh Chúa được tăng triển thêm.

Chủ tế:  Lạy Chúa, nhân loại là báu vật mà Con Chúa yêu thương, tìm kiếm bằng giá máu Người. Xin cho chúng con biết tự đánh bóng báu vật ấy bằng những hy sinh, nhẫn nại, để trước mặt Chúa, chúng con luôn là viên ngọc phát quang ánh sáng cho mọi người chung quanh. Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa đến muôn đời. Amen.