LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho tội lỗi của con người / và luôn nghe lời cầu khẩn của chúng ta. Tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa chúng ta hãy thành tâm thống hối dâng lời nguyện xin:

  1. “Lạy Chúa, khi tôi kêu cầu Chúa đã nhận lời tôi.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục tử trong Hội Thánh luôn phản chiếu dung mạo của Đức Kitô, trung gian chuyển cầu giữa Thiên Chúa Cha và toàn thể nhân loại/ qua đời sống thánh thiện, hết lòng hiến thân vì đoàn chiên.
  2. “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao?” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn biết vâng nghe và thi hành Lời Chúa cùng giáo huấn của các vị chủ chăn, để thánh hóa bản thân, gia đình và xã hội.
  3. “Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi hành động bác ái của người Kitô hữu khi quan tâm, chia sẻ cơm áo với những anh em nghèo khó bên cạnh nói lên tinh thần của Đạo và là kết quả của đời sống cầu nguyện.
  4. “Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta khi cảm nghiệm được tình thương yêu của Thiên Chúa dành cho mình, thì luôn biết tránh xa mọi dịp tội để luôn sống đẹp lòng Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con biết cách thức cũng như giá trị của việc cầu nguyện. Thế nhưng trong cuộc sống, chúng con lại rất dễ chán nản khi cầu nguyện. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, để Ngài dạy cho chúng con biết phải cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.