LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ  tế:  Anh Chị em thân mến! Thiên Chúa dùng mọi phương thế để bày tỏ kế hoạch yêu thương của Người. Người nói với chúng ta qua con chí ái của Người là Đức Giêsu Kitô. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu xin:

  1. Hội Thánh có sứ mạng tiếp nối con đường cứu độ của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn biết kín múc nguồn sống nơi Lời Chúa và Thánh Thể, để các Ngài trở nên những chứng nhân xoa dịu phần nào những khổ đau của con người.
  2. “Con người ngày nay đang tôn thờ tiền của, địa vị, danh vọng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa biến đổi con tim của những nhà lãnh đạo quốc gia để họ biết quý trọng sự sống và mưu cầu hạnh phúc cho các dân tộc.
  3. “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi cất giữ sẽ về tay ai”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn biết dùng của cải đời này để tích trữ cho mình những công phúc cho đời sống mai sau.
  4. “Anh em hãy hướng lòng trí vào những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn hướng về Chúa như ngọn hải đăng soi đường, để từ đó chúng ta chỉ thao thức tìm kiếm Chúa và phục vụ cho vinh danh Chúa hơn.

Chủ tế:  Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con. Xin cho chúng con luôn nhận ra rằng chỉ có Chúa mới là nguồn bình an, hạnh phúc đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.