LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu, Người yêu thương chăm sóc và dưỡng nuôi hết thảy mọi người. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng cung cấp lương thực thiêng liêng cho nhân loại cũng như phải quan tâm giúp đỡ những ai nghèo khổ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh / luôn chu toàn sứ mạng cao quý này.
  1. Nhiều người vì khó khăn, nghèo đói mà đã bán rẻ lương tâm, phẩm giá của mình.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa nâng đỡ những ai đang sống trong cảnh khốn cùng/ để dù nghèo khổ / họ vẫn luôn giữ được nhân phẩm của mình.
  1.  Chúa Giêsu bảo : “Anh em hãy lo cho họ ăn”.   Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết sống bác ái cụ thể, sẵn lòng chia cơm sẻ áo cho người nghèo khổ bất hạnh xung quanh / để người người cùng được no cơm ấm áo.
  1. Lời Chúa là kim chỉ nam cho đời sống đức tin của người Kitô hữu.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết  yêu mến và quý trọng của ăn thiêng liêng mà Chúa ban tặng mỗi ngày / qua việc siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ cách sốt sắng.

Chủ tế :   Lạy Chúa, thánh Phaolô đã nói với chúng con :  “Sống bác ái là chu toàn cả Lề Luật”.  Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con có thể sống trọn vẹn đức bác ái yêu thương.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.