LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha hay thương xót, Người luôn trợ giúp chúng ta trong mọi lúc. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:

  1. Con thuyền Hội Thánh thường gặp nhiều phong ba bão táp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con thuyền Hội Thánh/ luôn được an toàn giữa sóng biển trần gian.
  2. Đời sống khó khăn, đau khổ, thất bại khiến một số Kitô hữu chán nản, thất vọng, mất niềm tin vào Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa luôn nâng đỡ, chở che và ban những ơn cần thiết/ để họ luôn biết nhìn lên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót.
  3. Đời sống con người là một cuộc vượt biển trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người luôn biết tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Chúa/ trong đời sống hằng ngày đầy biến động.
  4. “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết nhìn lên Chúa và chạy đến với Ngài/ mỗi khi sóng gió ập đến cuộc đời chúng ta/ để chúng ta tìm được sự bình an nơi Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, cuộc sống thường ngày có quá nhiều gian khổ, khiến chúng con lắm khi ngã lòng trông cậy vào Chúa. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để trong những khó khăn, thử thách, chúng con vẫn luôn luôn biết sống gắn bó và tin yêu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

.