Chủ tế: Anh chị em thân mến, ngày hôm nay Thiên Chúa đã tỏ hiện vinh quang của Người cho các môn đệ được chiêm ngưỡng. Chúng ta cũng sẽ được diễm phúc như các ông, khi cuộc đời chúng ta luôn biết vâng nghe Chúa Giêsu và biết lấy lời Người nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta, với những tâm tình ấy chúng ta khẩn khoản nài xin Người.
  1. “Đức Chúa kể ông là người công chính”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục và Linh Mục trong Hội Thánh/ luôn sống thánh thiện, để làm bằng chứng sống động của Tin Mừng / vì Chúa đã thương tuyển chọn và cắt đặt riêng biệt các ngài rao giảng Lời Chúa.
  2. “Y phục của Người trở nên trắng tinh chói lòa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn gìn giữ áo tâm hồn mình tinh tuyền / để được hưởng hạnh phúc Nước trời ngay đời này, là sự bình an trong tâm hồn.
  3. Mùa Chay là mùa tập luyện thiêng liêng qua việc ăn chay hãm mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết sống thông hiệp với cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, hầu được Phục Sinh với Ngài.
  4. “Đây là con Ta yêu dấu”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta / luôn là người con yêu dấu của Chúa khi sống tốt lành, thánh thiện, một lòng kính tôn Thiên Chúa và yêu thương anh chị em xung quanh mình.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã ban cho hết thảy nhân loại được ơn tái sinh nhờ cái chết của Con Một yêu dấu Chúa. Xin cho chúng con một lòng tin nghe theo Con của Chúa, để được Người chỉ bảo con đường hoàn thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.