LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:   Anh Chị em thân mến! để chuẩn bị cho Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, Thiên Chúa đã sai Thánh Gioan Tẩy Giả đi trước để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Tin tưởng vào tình yêu của Chúa, chúng ta cùng thành khẩn dâng lời nguyện xin:

  1. Hội Thánh là cánh tay hữu hình của Chúa ở trần gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Các vị mục tử trong Hội Thánh được tràn đầy ân thánh của Chúa/ để các ngài luôn chu toàn vai trò “Tiền hô” của mình.
  2. “Hãy dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết mở lòng ra đón Chúa vào cuộc đời mình/ để được tình yêu Chúa xoa dịu và chữa lành/ hầu xứng đáng đón mừng Mầu Nhiệm Chúa Giáng Sinh.
  3. Mọi thung lũng hãy lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa giúp chúng ta biết can đảm để dọn lại con đường tâm hồn của mình, can đảm phá bỏ mọi hận thù, oán ghét, chia rẽ, khai thông nội tâm để Chúa có thể tiến vào và ban ơn cứu độ cho chúng ta.
  4. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu thực thi bác ái và sống Lời Chúa để dọn đường cho Chúa đến. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết tích cực thi hành hằng ngày, đặc biệt trong Mùa Vọng này/ hầu đem tình yêu của Chúa đến với mọi người.

Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã  mở ra cho chúng con con đường tiến đến nguồn ơn cứu độ. Xin ban ơn trợ giúp để  chúng con biết cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa ngang qua cuộc sống hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.