Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng điều khiển vũ trụ càn khôn, Trong tiệc cưới Cana, Người đã làm cho cả sáu chum nước lã biến thành rượu ngon làm vui lòng thực khách. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta dâng lên những lời khẩn cầu tha thiết, xin Người đoái thương chấp nhận:

  1. Đức Maria luôn lưu tâm đến nhu cầu của những người xung quanh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết noi gương Đức Trinh Nữ Maria, lưu tâm, giúp đỡ cho những nhu cầu của anh chị em xung quanh, nhất là nhu cầu đói khát Lời Chúa.
  2. Gia đình tốt thì xã hội và Giáo Hội mới tốt. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ biết giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái, cùng vun trồng gia đình bình an, hạnh phúc.
  3. Các môn đệ đã tin vào Chúa Giêsu qua phép lạ đầu tiên Người làm tại Cana.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đã kêu cầu danh Chúa mà được nhận lời, thì cũng biết tin tưởng phó thác vào Chúa, và hết lòng phụng sự Chúa.
  4. Qua phép lạ nước biến thành rượu, Chúa dạy cho chúng ta biết: Chúa luôn quan tâm nâng đỡ chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta hết lòng tin tưởng chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhất là những khi gặp gian nan khốn khó.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, không có gì là Chúa không làm được. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con kiên trung trên con đường theoÁ Chúa / và hết lòng tin tưởng phó thác vào Ngài. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.