LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, đức tin là một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

  1. Tin là dấn thân theo Chúa, là hành động theo đường lối của Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh/ luôn can đảm bước theo Chúa đến cùng.
  2. Ngày nay đức tin của nhiều bạn trẻ đang bị mất dần vì những trào lưu tục hóa và các chủ thuyết tương đối. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban thêm sức mạnh và củng cố đức tin/ giúp họ vượt qua được những yếu đuối và những đam mê không lành mạnh trong cuộc sống.
  3. Tin là phó thác hoàn toàn cho Chúa, là dấn thân vô điều kiện với tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người luôn biết tin tưởng, cậy trông vào Chúa/ qua việc chấp nhận một cuộc sống không theo dự tính của mình nhưng theo lòng Chúa mong ước.
  4. Thánh Giacôbê nói: “Đức tin không việc làm là đức tin chết”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ biết sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận/ bằng cách chu toàn mọi bổn phận đối với mình và tha nhân.

Chủ Tế: Lạy Cha, những ơn Cha ban cho chúng con luôn vượt quá lòng chúng con mong ước, nhưng vì bị che khuất bởi tầm nhìn của những trào lưu thế tục, nên con mắt đức tin của chúng con không nhận ra những hồng ân cao cả của Cha. Xin thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn biết hướng về, và một lòng trông cậy vào tình thương quan phòng của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.