Chủ tế:   Anh Chị em thân mến! Nước Trời là mục đích tối hậu của người tín hữu. Thiên Chúa mời gọi chúng ta “hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào Nước Trời”. Với lòng tin tưởng, phó thác chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. “Đức Giêsu Kitô là cửa dẫn ta vào với Thiên Chúa.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Giáo Hội luôn nhiệt thành trong việc xây dựng Nước Chúa, để niềm tin và ơn cứu độ của Chúa được mang đến cho muôn người.
  2. “Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong Nước Chúa”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết đón nhận mọi anh em cùng một Cha trên trời, để tất cả đều được hân hoan reo mừng đến dự tiệc trong Nước Chúa.
  3. “Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy”.  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bạn trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa dạy bảo, biết từ bỏ ý riêng, tự do cá nhân, để mỗi ngày các bạn được lớn lên trong Đức Tin và trong tình yêu mến.
  4. “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào Nước Trời”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn ý thức và trung thành rèn luyện bản thân theo giáo huấn của Chúa và luật Dòng, để thánh hóa bản thân và mưu ích cho các linh hồn.

Chủ tế:   Lạy Chúa! Xin soi sáng để chúng con luôn ý thức rằng: chỉ có con đường hẹp mới là con đường dẫn chúng con vào Nước Trời. Xin Chúa thêm sức mạnh để chúng con có thể lướt thắng tội lỗi mà thi hành ý Chúa Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.