LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót khi kêu mời mỗi người chúng ta đi vào làm việc trong vườn nho của Chúa. Trong tâm tình tạ ơn,  chúng ta hãy thiết tha dâng lời khẩn .

  1. Ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh / luôn nhiệt thành ra đi đến các vùng ngoại biên / để được gặp gỡ Đức Kitô trong những người anh em nghèo khổ, qua đó tỏ bày lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người.
  2. “Anh em hãy ăn ở sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Kitô. Xin cho các tín hữu luôn chu toàn sứ mạng mà mình đã lãnh nhận nơi bí tích Rửa Tội, để từ đó biết sống đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh, công việc và ơn gọi của mình.
  3. Ông sai họ vào vườn nho làm việc“. Xin cho những người sống đời thánh hiến luôn hăng say và nhiệt huyết / trong sứ mạng mà Giáo Hội thay mặt Chúa Kitô, trao phó cho họ, để mỗi ngày Hội Thánh thu hoạch được nhiều hoa trái tốt đẹp như lòng Chúa ước mong.
  4. Các Kitô hữu được mời gọi nên thánh trong bổn phận hằng ngày. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta / ý thức mình được Thiên Chúa mời gọi, để luôn biết sống khiêm tốn, và trân quý ơn gọi của mình / mà dấn thân thực thi sứ mạng Chúa trao cho mỗi người chúng ta

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã xin giúp chúng con sống quảng đại với mọi người như Chúa đã tỏ lòng thương xót với chúng con, hầu cho danh Cha được mọi người tôn vinh và chúc.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót khi kêu mời mỗi người chúng ta đi vào làm việc trong vườn nho của Chúa. Trong tâm tình tạ ơn,  chúng ta hãy thiết tha dâng lời khẩn .