LỜI NGUYỆN CHUNG

 

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn đổ tràn ân sủng cho những ai sẵn sàng quay trở về với Chúa, đặc biệt trong Mùa Chay thánh này, qua việc ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho người nghèo. Trong tâm tình biết ơn và cậy nhờ lòng thương xót của Chúa, chúng ta thành tâm cầu xin:

  1. “Đấng hiện hữu đã sai tôi đến với anh em.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục Tử trong Hội thánh luôn hết lòng dấn thân, hy sinh, quảng đại vì sứ vụ Thiên Chúa trao, hầu có thể đưa về cho Chúa nhiều linh hồn.
  2. “Ai tưởng mình đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu trẻ đang bị chìm đắm trong thế giới mạng, thế giới luôn đề cao chính mình, biết nhận ra đó chỉ là một thế giới hư ảo, không thật và chỉ nơi Chúa mới đem lại cho họ nguồn chân thiện mỹ.
  3. “Các ngươi không ăn năn hối cải, thì các ngươi cũng sẽ chết hết y như vậy.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con người hôm nay biết tỉnh thức để nhận ra những dấu chỉ thời đại, quay trở về với Chúa trong tinh thần biến đổi và yêu thương.
  4. “Tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân ; may ra sang năm nó có trái.”Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta biết thay đổi tận căn chính bản thân trước tình yêu bao la và sự đợi chờ của Chúa, để trổ sinh nhiều hoa trái tốt.

Chủ tế: Lạy Chúa, trong sự tĩnh lặng của cõi lòng, chúng con nhận rõ sự yếu đuối của bản thân và cần ơn Chúa biết bao, để thực lòng sám hối và đổi mới đời sống, đổi mới con người, đổi mới cách nhìn. Xin Chúa ban ơn trợ lực cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.