.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Mùa Vọng là mùa trông đợi trong hân hoan, vì chúng ta có Chúa Giêsu Kitô là niềm vui và hy vọng. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa và dâng lên Người những lời nguyện xin:

  1. Niềm vui Tin Mừng là dấu chỉ rạng ngời của ơn cứu độ. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các Giám Mục và linh mục, là những người đã tiếp nhận Chúa Giêsu trong niềm vui và hy vọng, biết chiếu tỏa niềm vui đó cho những người chung quanh.
  2. Bất công và áp bức khiến cho con người sống bất an và bất hạnh. Chúng ta cầu xin Chúa cho những vị lãnh đạo quốc gia biết tận tình lo cho dân nước / để mọi người được sống trong hạnh phúc và bình an.
  3. “Anh em hãy bền chí và vững tâm”. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang gặp phải thử thách trong đức tin và khó khăn trong cuộc sống / biết cậy trông, tín thác vào Chúa, dể vượt thắng những khó khăn và tìm lại nguồn bình an đích thực.
  4. Mùa Vọng là hành trình sám hối canh tân để đón nhận niềm vui ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, biết đổi mới đời sống để xứng đáng lãnh nhận dồi dào niềm vui Giáng Sinh.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa luôn trung tín trong mọi lời Chúa hứa và yêu thương trong mọi việc Chúa làm. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, mà thương giúp chúng con sống xứng dáng với ơn cứu dộ Chúa ban.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.