DẪN BÀI ĐỌC

Bài đọc 1.  Cv 2,14.22-33:  

 

 

LỜI NGUYỆN CHUNG (1)

Chủ tế:  Anh Chị em thân mến, hai môn đệ trên đường đi Emmau được củng cố niềm tin và tràn ngập niềm vui vì được gặp Chúa. Trong niềm hân hoan mừng Chúa đã sống lại, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

  1. “Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Mục tử và các Tu sĩ luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa hằng ở với mình, để hân hoan sống đời dâng hiến và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.
  2. Lời Chúa và Thánh thể là trọng tâm đời sống của người Kitô hữu. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta năng kết hợp với Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa, để chúng ta được lớn lên về đức tin, đức cậy và lòng mến yêu trong cuộc hằng ngày.
  3. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ biết quý trọng Lời Chúa, được Lời Chúa hướng dẫn, nuôi dưỡng, để họ hân hoan định hướng cuộc đời theo kế hoạch của Thiên Chúa.
  4. Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên khi Người giải thích Kinh Thánh cho chúng ta?”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta luôn biết lắng nghe, suy niệm Lời Chúa, sốt sắng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, để mỗi người nhận ra sự hiện diện của Chúa, hân hoan chu toàn bổn phận hằng ngày và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.

Chủ tế: Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, Chúa luôn đồng hành với chúng con trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa cho tất cả chúng con biết nhận ra Chúa hằng hiện diện trong đời sống chúng con, để chúng con luôn tín thác vào tình thương vô biên của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

    .

LỜI NGUYỆN CHUNG (2)

Chủ tế: Anh Chị em thân mến, hai môn đệ đi làng Emmau được củng cố niềm tin và tràn ngập niềm vui vì được gặp Chúa. Trong niềm hân hoan mừng Chúa đã sống lại, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

  1. Hội Thánh tôn kính Lời Chúa ngang với Mình Máu Thánh Chúa / và không ngừng kêu gọi con cái mình siêng năng học hỏi Lời Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu / ý thức được tầm quan trọng của Lời Chúa / trong đời sống đức tin của mình.
  2. Nhiều người hôm nay đức tin còn non yếu nên rất dễ lung lay khi gặp cảnh đau thương trong cuộc sống. Xin Chúa đỡ nâng, đồng hành với mỗi người, nhất là với những ai đang gặp đau khổ, như xưa Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau.
  3. Lời Chúa và Thánh thể là trọng tâm đời sống của người Kitô hữu. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta năng kết hợp với Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa, để chúng ta được lớn lên về đức tin, đức cậy và lòng mến yêu trong cuộc hằng ngày.
  4. Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ở lại với mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, củng cố niềm tin và giúp chúng ta trở nên nhân chứng lòng thương xót của Chúa trước mặt mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, Chúa luôn đồng hành với chúng con trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa cho tất cả chúng con biết nhận ra Chúa hằng hiện diện trong đời sống chúng con, để chúng con luôn tín thác vào tình thương vô biên của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.