LỜI NGUYỆN CHUNG

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, nhờ hồng ân của Bí tích Thánh tẩy chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, có Đức Kitô là Trưởng Tử và được sáp nhập với sứ vụ của Chúa Kitô, qua sứ vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế. Đồng thời được Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta sống sao xứng danh là “Con Yêu Dấu của Chúa Cha”. Trong tâm tình tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa chúng ta thành khẩn kêu xin Người.

 

  1. “Anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể của Người, mỗi người có phận sự mình”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết sống thương yêu, hiệp nhất với nhau, để tất cả nên một đoàn chiên và một chủ chăn.
  2. “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đem Tin Mừng cho những người nghèo khổ.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn hăng say loan truyền tình yêu Thiên Chúa cho những người bị gạt ra bên lề xã hội, vì Giáo hội Chúa Kitô thuộc về người nghèo, cho người nghèo và vì người nghèo.
  3. Con người trong thế giới hôm nay vẫn bị cầm tù bởi những ích kỷ, đam mê tiền của, danh vọng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban Thánh Thần dẫn đưa nhân loại, như Thánh Thần dẫn đưa Ðức Giêsu, để trong cuộc đời mỗi người, dù ăn uống, làm việc hay nghỉ ngơi, đều làm vì danh Ðức Giêsu Kitô.
  4. Chúa đến cứu độ mọi người, nhất là những người nghèo khổ bất hạnh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta biết nhiệt tâm cộng tác với Chúa, quan tâm giúp đỡ những anh chị em khốn khổ, bất hạnh, hầu làm lan toả lòng thương xót Chúa đến mọi người.

 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin thêm sức cho chúng con trên hành trình bước theo Chúa, để chúng con nhạy bén lắng nghe được thánh ý Chúa Cha và mau mắn vâng nghe tiếng Người. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.