LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Mến Chúa yêu người vừa là lời mời gọi và là giới luật của người Kitô hữu. Với ước mong, yêu như Chúa yêu và yêu người như yêu Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. “ Ngươi phải yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn đặt Chúa là trung tâm và là đối tượng duy nhất của lòng mến.
  2. “ Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết yêu mình và yêu người đúng như ý Chúa muốn.
  3. “ Người ngoại kiều ngươi không được áp bức, vì chính ngươi đã từng là ngoại kiều”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa mọi người nhận ra họ được hiện diện, được sống, được hoạt động là nhờ Lòng Thương xót của Chúa/ để rồi họ vì lòng biết ơn Chúa/ mà họ cũng biết xót thương anh chị em chung quanh.
  4. “ Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới luật mến Chúa yêu người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết sống yêu thương bằng việc làm cụ thể.

Chủ tế: Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, Chúa đã thể hiện tình yêu thương trong việc tạo dựng và cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết tiếp tục công trình sáng tạo và cứu độ của Chúa qua việc tôn thờ phụng sự Chúa và yêu thương phục vụ anh chị em đồng loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen