LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban cho nhân loại con Một là Đức Giêsu, chính Người là ánh sáng, là ơn chữa lành cho con người. Tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin:

1.  Hội Thánh có sứ mạng giới thiệu Đức Kitô cho mọi dân mọi nướcChúng ta cùng cầu xin cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh Mục / luôn chu toàn sứ mạng cao quý Chúa đã ủy thác cho các Ngài.

2. Lạy Thầy/ xin cho tôi được thấy Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những anh chị em khiếm thị/ luôn can đảm vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống /để họ tìm được ánh sáng và niềm vui của Chúa ngang qua những người sống xung quanh.

3.  “Đức tin của anh đã cữu chữa anh”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những Kitô hữu khô khan nguội lạnh/ được vững lòng tín thác,/cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, và biết  chạy đến với bí tích hòa giải/ để tâm hồn họ được ơn bình an và được Chúa chữa lành.

4.  “Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và bước đi trên con đường người đi”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn được ánh sáng niềm tin và tình yêu của Chúa chiếu tỏa/ để từ đó chúng ta cũng trở nên ánh sáng của Chúa/ chiếu soi mọi nơi, giúp mọi người cùng bước đi trong ánh sáng của ngày cứu độ.

Chủ tế:  Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao hồng ân Chúa thương ban cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết gìn giữ và làm cho những ơn đó trổ sinh hoa trái trong tâm hồn và đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.