LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, trước mặt Thiên Chúa là Đấng vô cùng thánh thiện, tất cả chúng ta đều là tội nhân cần đến lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa. Tin tưởng vào lòng từ bi của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

  1. “Cha đã chạy hết chặng đường, và đã giữ vững đức tin”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Mục tử trong Hội Thánh có một đức tin sống động, đức cậy vững vàng và lòng mến yêu tha thiết, để các ngài luôn chiến đấu với ba thù và hy sinh bảo vệ đức tin của Hội Thánh Chúa.
  2. Đức Chúa là Đấng xét xử, Người chẳng thiên vị ai. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia luôn có tấm lòng rộng mở, quan tâm, yêu thương và bênh đỡ những người bị bất hạnh trong xã hội, để họ có cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn.
  3. Con người ngày càng tự cao tự đại, tin vào sức mình hơn tin cậy Chúa, gây bao thảm cảnh đau khổ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho họ biết khiêm nhường nhìn nhận thân phận hèn yếu của con người, để được Chúa thương tha tội và ban ơn lành hồn xác.
  4. Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta nhận thức được tình trạng tội lỗi của mình như người thu thuế, để mau mắn canh tân cuộc sống trong tâm tình khiêm tốn, cậy trông và yêu mến chân thành.

Chủ tế:  Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng muôn hồng ân Chúa ban trong tâm tình biết ơn, tránh những tư tưởng, hành vi tự mãn, tự tôn và mặc cảm tự ti, để chúng con luôn là dấu chỉ của niềm vui, sự hiệp nhất và phục vụ trong chân thành. Nhờ đó, chúng con có thể sống và làm chứng cho đức tin trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.