LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn đến bất ngờ. Vì thế, chúng ta phải thức tỉnh và sẵn sàng luôn. Với ước mong được tỉnh thức để đón chờ Chúa đến, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. “Anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào, giờ nào Chúa đến”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết giữ ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng bằng việc sống đức ái để luôn sẵn sàng diện kiến Nhan Thánh Chúa.
  2. Những ai tìm kiếm Đức khôn ngoan sẽ được gặp. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết theo tiếng lương tâm trong việc điều hành, để nhờ Đức khôn ngoan soi dẫn, họ biết suy nghĩ và hành động theo ý Chúa.
  3. “Những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết thắp sáng đức tin bằng việc sống công chính giữa những hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời.
  4. “Các trinh nữ đều thức dậy và sửa soạn đèn”. Chúng ta cùng xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn là những trinh nữ khôn ngoan, biết tỉnh thức trong mọi biến cố của cuộc sống, chuẩn bị dầu là lòng mến, đèn là đức tin để được Chúa cho vào dự tiệc cưới Nước trời.

Chủ tế:  Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin cho chúng con như là những cô trinh nữ khôn ngoan/ biết chuẩn bị đèn đức tin và dầu đức ái trong đời sống hằng ngày, để chúng con luôn thức tỉnh đón chờ Con Cha ngự đến giữa biết bao thăng trầm của cuộc sống dương gian. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.