LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã nói: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy tế”. Chúng ta ý thức lời mời gọi của Chúa và dâng lên lời nguyện xin tha thiết:

  1. “Bà góa này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa luôn sống tinh thần cho đi cách quảng đại về vật chất lẫn tinh thần, để tình yêu Chúa được trao ban cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ.
  2. “Anh em hãy coi chừng men Pharisêu”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cuộc sống đạo của người Kitô hữu luôn làm sáng danh Chúa bằng đời sống bác ái cụ thể và sống động, không dựa trên lý thuyết và hình thức.
  3. “Họ nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh lâu giờ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo, những người có quyền, có tiền/ biết quan tâm và chia sẻ trong tinh thần yêu thương anh chị em cùng một Cha trên trời.
  4. “Bà bỏ vào tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn tín thác vào sự quan phòng của Chúa, sẵn lòng hy sinh tất cả vì Chúa và vì mọi người.

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Chúa, hy sinh suốt đời để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.