LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai trong ngày cánh chung, để cứu thoát những ai luôn đặt hy vọng nơi Người. Trong niềm tin tưởng phó thác chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. “Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục tử trong Hội Thánh/ luôn hăng say rao giảng Lời Chúa cho đoàn chiên, để họ được thấm nhuần và trổ sinh hoa trái trong đời sống lành thánh, và mai này được hưởng phúc vinh quang.
  2. “Những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn ý thức làm sáng danh Chúa, để mọi người được ơn nhận biết Chúa và họ được vinh quang Chúa chiếu rạng.
  3. “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang gặp khó khăn, thử thách khi làm chứng cho sự thật và chân lý, tìm được an ủi và hy vọng khi được nghe Lời Chúa hứa.
  4. “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn tỉnh thức đợi chờ ngày Chúa đến, với niềm xác tín vào cuộc sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi thiện hảo, xin cho chúng con luôn trung thành phụng sự Chúa trong niềm tin-cậy-mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.