LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô được mệnh danh là vị Vua đem lại hòa bình. Người là Đấng hiện hữu trước muôn loài. Chính nhờ Người mà tất cả được tồn tại. Chúng ta hãy dâng lên Chúa lời nguyện xin tha thiết:

  1. Đức Kitô là Vua và là vị Mục Tử tốt lành của đoàn chiên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương Đức Kitô/ hiến trọn cuộc đời tìm đưa đoàn chiên về đồng cỏ xanh tươi.
  2. “Tôi sinh ra và đã đến thế gian, để làm chứng cho sự thật”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn ý thức về ơn gọi loan báo Tin Mừng của mình khi lãnh nhận bí tích rửa tội.
  3. “Ông Giêsu ơi, khi nào vào Nước của ông xin hãy nhớ đến tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang sống trong tội lỗi, cũng biết sám hối ăn năn và tin tưởng ở Vua Giêsu, để được vào trong Nước của Ngài.
  4. “Ta là An-pha và Ô-mê-ga”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn xác tín rằng: không có vị vua nào ngoài Vua Giêsu. Vì Người là nguyên lý và cùng đích của cuộc đời chúng ta, để chúng ta hiến thân trọn vẹn và trung thành bước theo Ngài.

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn giúp sức cho chúng con, để chúng con luôn là những thần dân ưu tuyển của Chúa trong cuộc chiến đấu giữa trần gian này. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.