LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và nhân từ, Ngài quảng đại và rộng mở đối với từng người chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ,  tin yêu, phó thác, chúng ta hãy tha thiết nài xin:

  1. “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh / luôn là hình ảnh của người cha dịu hiền, từ bi, nhân hậu và giàu lòng tha thứ, để nhiều con chiên đang lầm lũi lạc đường cảm nhận được tình thương của Chúa, biết quay trở về đường chính nẻo ngay.
  2. “Thưa Cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những Kitô hữu đã và đang bị thế giới của cải, quyền lực và danh vọng mua chuộc nên đã khước từ Thiên Chúa là Cha, và khước từ quyền được làm con của mình/ biết ăn năn hồi tâm trở về như người con hoang đàng.
  3. “Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người…và trao cho chúng tôi lời hòa giải.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang sống trong bất hòa, tranh chấp, và chống đối nhau/ biết quảng đại tha thứ cho nhau trong tình yêu thương, bác ái.
  4. “Ông chạnh lòng thương, chạy đến và ôm lấy con.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta / là những người đã cảm nhận được tình Cha ấm áp / thì cũng biết mở rộng vòng tay đón nhận những người anh em lầm lỗi chung quanh, để họ thấy rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi họ.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con thân phận mỏng dòn yếu đuối, sa đi ngã lại. Xin cho chúng con luôn biết đứng dậy trở về với tình thương khoan dung của Chúa, và cũng biết quan tâm nâng đỡ anh chị em mình, để xứng đáng là con của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.