.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Trong tâm tình của những người con sẵn sàng đón chờ Chúa đến như Đức Maria và Thánh Giuse. Chúng ta hãy tin tưởng và khiêm tốn dâng lời cầu nguyện:

  1. “Chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh / biết chân thành thưa vâng trước lời mời gọi nên thánh, để nên dấu chỉ giúp con người ngày nay nhận ra sự hiện diện của Đấng Cứu Thế.
  2. “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào dời sống hôn nhân / biết cầu nguyện, suy nghĩ chín chắn và chuẩn bị xứng hợp, để có thể xây dựng một gia dình hạnh phúc.
  3. “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai”.  Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người, mọi gia đình, nhất là các bà mẹ đang có ý định từ bỏ thai nhi trong dạ mình/ luôn ý thức trân trọng sự sống như quà tặng của Thiên Chúa Tình Yêu/ để quyết tâm ra sức gìn giữ, bảo vệ sự sống ấy.
  4. “Khi tỉnh dậy Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền”.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta / luôn biết tìm kiếm và mau mắn thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày / để dược hạnh phúc, bình an và trugn tín trong tình yêu.

Chủ tế: Lạy Cha, Cha đã chuẩn bị Đức Trinh nữ Maria nên cung điện xứng đáng cho Con Cha ngự đến. Xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu mà tuôn đổ hồng ân thánh hóa, giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn cho xứng hợp để dón nhận Con Cha. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.