LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Kitô là vị mục tử tối cao, nhân hậu. Ngài đã hiến thân mình để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Với niềm xác tín đó, chúng ta hãy dâng lên Người những lời nguyện xin:

  1. “Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh/ luôn là hiện thân sống động của Mục Tử Giêsu, không ngừng yêu thương, quan tâm chăm sóc và gìn giữ đàn chiên khỏi mọi cạm bẫy của kẻ thù.
  2. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu Linh mục và tu sĩ.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ công giáo/ luôn quảng đại và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi, đi vào cánh đồng truyền giáo của Ngài.
  3. “Gia đình là vườn ươm trồng ơn gọi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình luôn sống yêu thương, thuận hoà, động viên và tạo điều kiện cho con cái tiến đến trong ơn gọi dâng hiến.
  4. “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các ứng sinh, linh mục và tu sĩ, cách riêng mỗi người chúng ta/ luôn đặt mình dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, nỗ lực đào luyện mình nên những linh mục và tu sĩ thánh thiện cho Hội Thánh nà nhân loại.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những con chiên bé nhỏ được Chúa thương yêu và gìn giữ. Xin cho chúng con luôn biết cảm tạ và đền đáp tình thương của Chúa bằng cách lắng nghe và thực thi ý Chúa, để có thể sống trọn vẹn ơn gọi theo Chúa cách chân thành và quảng đại. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.