LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế  Anh Chị em thân mến ! Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ngài luôn thương yêu, tha thứ và cứu độ. Ngài không hề muốn kết án chúng ta. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời  nguyện xin:

  1. Hội Thánh luôn nhắc nhở con cái mình hòa giải với Chúa và với nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh Mục và mọi thành viên trong đại gia đình Hội Thánh luôn biết đối xử với nhau bằng tình yêu thương và tha thứ, như chính Chúa đã không ngừng tha thứ cho chúng ta.
  2. Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “ Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người có được tấm lòng bao dung của Chúa/ luôn biết cứu vớt và nâng đỡ khi thấy người khác vấp ngã, để họ có thể đứng lên và nhận ra tình thương tha thứ của Chúa.
  3. “ Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc ném đá trước đi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết khiêm tốn nhìn nhận thân phận hèn mọn tội lỗi của mình, để được Chúa thương yêu tha thứ, hầu xứng đáng đón nhận nguồn ơn cứu độ.
  4. Thánh Phaolô nói: “ Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, vì Người tôi đành mất hết”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những ai đang sống trong đời thánh hiến, cách riêng cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết chọn Đức Giêsu là lẽ sống, để chết đi với những đam mê xác thịt, hầu sống con người mới, tinh thần mới trong Đức Giêsu Kitô.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng vô tội nhưng đã không kết án người phụ nữ ngoại tình, mà lại tha thứ và dẫn đưa vào cuộc sống mới. Xin Chúa cũng tha thứ cho chúng con là những kẻ tội lỗi, và giúp chúng con biết vượt qua tội lỗi của mình, để xứng đáng đón nhận ơn cứu độ của ChúaChúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.