LỜI NGUYỆN CHUNG (1)

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Trong niềm tin yêu, phó thác, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. “Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn và số các môn đệ tăng thêm rất nhiều”Chúng ta cùng cầu xin Chúa hướng dẫn và phù trợ cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các vị chủ chăn trong Hội Thánh, để nhờ giáo huấn và gương sáng của các ngài, dân Chúa tìm đến với Chúa là nguồn  Chân – Thiện – Mỹ.
  2. “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi người biết tin nhận Thiên Chúa, và tin nhận Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ nhân loại, để nhờ Người và qua Người mà tìm được đường cứu độ và được hưởng hạnh phúc đời đời.
  3. Vinh dự cho anh em là những người tin”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu luôn biết sống tâm tình tạ ơn về hồng ân đức tin, đồng thời biết sống xứng đáng với tình yêu thương của Thiên Chúa, và làm chứng nhân cho Người trong thế giới hôm nay.
  4. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn cảm nhận được sự hiện diện và đồng hành của Thiên Chúa trong cuộc đời, để mỗi ngày biết sống gắn bó hơn với Chúa. Đồng thời cũng nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi anh chị em mình mà biết kính trọng và yêu thương nhau hơn.

Chủ tế: Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã ban Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, Đấng đã chết và sống lại vì vâng phục thánh ý Cha để trở nên gương mẫu cho chúng con. Xin giúp chúng con biết noi gương Người mà sống tâm tình thảo hiếu với Cha và yêu thương anh chị em hết lòng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

      .

LỜI NGUYỆN CHUNG (2)

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Kitô là Đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Ngài. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời khẩn nguyện:

  1. Hội Thánh có sứ mạng soi đường dẫn lối cho muôn dân đến cùng Chúa”. Xin Chúa hướng dẫn và phù trợ các vị lãnh đạo dân Chúa, để nhờ giáo huấn và gương sáng của các ngài, dân Chúa tìm đến với Chúa là nguồn Chân – Thiện – Mỹ.
  2. “Anh em đừng xao xuyến / hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang bị khủng hoảng niềm tin được ơn Chúa nâng đỡ, để họ luôn trung thành, yêu mến và tín thác vào quyền năng và tình thương của Chúa, hầu đủ sức vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.
  3. Trên thế giới ngày nay / có rất nhiều người đang xả thân phục vụ những người nghèo khổ, bất hạnh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa luôn gìn giữ và nâng đỡ họ, ban cho họ lòng nhiệt thành và quảng dại dấn thân/ để hân hoan làm chứng về Ngài cho anh chị em mình.
  4. “Anh em là dòng giống được tuyển chọn”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta luôn ý thức về ơn gọi cao quý của mình, để sống xứng đáng với tình thương của Chúa, và thực hiện trọn vẹn vai trò chứng nhân trong mọi môi trường mà chúng ta được sai tới.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu-Kitô, Chúa đã về trời dọn chỗ cho chúng con, và Chúa hứa sẽ trở lại đón chúng con. Trong thời gian chờ đợi này, xin Chúa cho chúng con một đức tin  trung kiên, đức cậy vững vàng và đức mến  tha thiết, để góp phần xây dựng Hội Thánh ngày càng thêm thánh thiện. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

.