Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 6 Phục sinh_C

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Thần được ban cho Hội thánh để giúp các Kitô hữutuân giữ Lời Chúa và đón nhận sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa về hồng ân trọn đại này và dâng lời nguyện xin:

  1. “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Chủ chăn trong Hội Thánh luôn sống thánh thiện và khôn ngoan, để giáo huấn của các Ngài được vâng giữ và tôn trọng, hầu đời sống đức tin của dân thánh ngày càng tăng trưởng.
  2. “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn biết kiến tạo hòa bình, để mọi người luôn sống trong bình an, hạnh phúc.
  3. “Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang gặp khủng hoảng trong cuộc sống/ luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, bảo vệ, để được bình an và vượt qua mọi thử thách gian nan.
  4. Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều, và làm cho anh em nhớ lại những gì Thầy đã nói với anh em.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết mở lòng đón nhận sự soi sáng, hướng dẫn Chúa Thánh Thần và và tin tưởng bước theo ơn soi dẫn của Người.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin ban tràn đầy Chúa Thánh Thần trên chúng con, để nhờ sự trợ giúp của Ngài, chúng con luôn can đảm bước đi bình an trên hành trình dương thế. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.