Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 6 Thường niên_B

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu chữa lành người phong để mặc khải Ngài là Đấng Cứu Độ, Đấng có quyền tha tội và chữa lành bệnh tật xác hồn. Tin tưởng vào sức mạnh, quyền năng và tình thương Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. Chúa Giêsu chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh”. Chúng ta hãy cầu xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh có được sự thánh thiện của Chúa Giêsu, để khi các ngài đưa tay chúc phúc, thì chính Chúa chúc lành và ban bình an cho con người, nhất là các hối nhân.
  2. Thánh Phaolô nói: “Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kitô”. Chúng ta hãy cầu xin cho những ai có bổn phận giáo dục luôn giảng dạy bằng chính đời sống gương mẫu và trái tim yêu thương, để dẫn dắt người trẻ vào đời với nhân cách trưởng thành và tấm lòng nhân hậu.
  3. Tôi muốn, anh hãy được sạch”. Chúng ta hãy cầu xin cho các tù nhân, người nghiện ngập và những ai đang bị ngược đãi, bỏ rơi, cảm nhận được Thiên Chúa luôn yêu thương họ, và nhờ sự nâng đỡ của những người xung quanh, họ vượt qua thử thách và sớm trở lại cuộc sống an vui hạnh phúc.
  4. Tôi không tìm lợi ích cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu độ”. Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi thành viên trong cộng đoàn chúng ta luôn sống hiền hòa, nhẫn nại, tha thứ và phục vụ nhau, hết lòng chăm sóc những người đau bệnh, già yếu với một trái tim yêu thương, ân cần và ấm áp.

Chủ tế: Lạy Cha từ ái, Cha đã cứu giúp nhân loại chúng con trong Con Cha là Đức Giêsu Kitô. Xin thương giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và mọi thứ ràng buộc của ma quỷ, thế gian và xác thịt, để chúng con có được tâm hồn tự do mà hân hoan phụng thờ Cha và yêu mến tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.