LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh Chị em thân mến!

Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người tuôn tràn ơn thánh trên tất cả mọi người, không  phân biệt người lành kẻ dữ. Tin tưởng vào tình thương hải hà của Chúa chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. Hội Thánh luôn khuyên mời con cái mình sống Đức Bác Ái trọn hảo”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn trở nên những chứng tá sống động về lòng bác ái yêu thương, để nước Chúa ngày càng lan rộng, và tình yêu thương tuôn chảy đến tận cùng trái đất.
  2. “Anh em muốn người ta làm cho mình thế nào thì hãy làm cho người ta như vậy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn biết sống đẹp lòng Chúa bằng cách thực thi tất cả vì lòng yêu mến Chúa chân thành, tha thiết.
  3. Chúa Giê su đã nói: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ luôn biết chân thành lắng nghe nhau và nhất là biết loại bỏ những hành vi tật xấu, để được Thiên Chúa yêu thương giữ gìn.
  4. “Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết noi gương nhân hiền của Chúa, sẵn lòng tha thứ, yêu thương và nhạy bén trước những nhu cầu của anh chị em mình.

Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con luôn biết để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, biết chân thành yêu thương và thực thi những điều đẹp ý Chúa.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.