LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã nói: “Chính anh em là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.” Để trở thành ánh sáng, chúng ta được mời gọi trở về với nguồn ánh sáng chân thực là Đức Giêsu Kitô, và nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Chúng ta cùng dâng lên Người lời nguyện xin:

  1. “Người tốt thì đem ra cái tốt từ kho tàng của lòng mình.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh / luôn là những vị Mục Tử tài đức và thánh thiện, để hướng dẫn dân Chúa đi đúng huấn lệnh Chúa truyền.
  2. “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai chỉ biết kết án, xét xử anh em mình, thì cũng ý thức thân phận tội lỗi của mình, để sửa chữa những thiếu sót, lỗi lầm và ngày nên tốt hơn.
  3. “Cây tốt thì không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tôt.”Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc làm ông bà, cha mẹ, luôn sống đạo đức, để làm gương cho lớp trẻ con cháu, biết sống nhân bản và đầy yêu thương.
  4. “Cứ xem quả thì biết cây.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta / sau khi hồi tâm nhận ra chính mình, thì cũng biết sinh hoa trái là lòng vị tha, quảng đại, yêu thương và bác ái đối với tha nhân, đặc biệt những người chúng ta phục vụ.

Chủ tế:  Lạy Chúa, với ơn Chúa trợ giúp, chúng con dám can đảm nhận ra con người thực của mình. Xin cho chúng con biết thành tâm sửa đổi chính mình thay vì xét đoán anh em, để chúng con ngày càng nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.  Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.