LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế :  Anh chị em thân mến! Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu và ân sủng. Chúng ta cùng cầu xin Người tuôn đổ muôn ơn lành cho chúng ta và cho toàn thể Hội thánh :

  1. Sống Mầu nhiệm Ba Ngôi là sống hiệp thông và chia sẻChúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và toàn thể các tín hữu trong Giáo Hội luôn sống gắn bó, thân tình, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong việc làm sáng danh Chúa, và làm cho Giáo Hội trở thành một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất.
  2. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm vĩ đại thâm sâu mà trí tuệ con người không thể hiểu đượcChúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà khoa học, và cho tất cả những ai đang cố tình loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi trí thông minh sáng tạo của họ, sớm khuất phục và tin nhận quyền năng siêu việt của Người.
  3. Ai tin vào con của Người, thì không bị lên án”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những  người đang thất vọng, chán chường trong cuộc sống/ được ơn tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa Ba Ngôi, và được Người thương nâng đỡ ủi an.
  4. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một cho nhân loại”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết sống tha thứ, hiệp nhất và yêu thương, để mỗi ngày được nên giống gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa.

Chủ tế : Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con cảm tạ Chúa đã nối kết chúng con trong gia đình Hội Thánh. Xin giúp chúng con luôn biết vun đắp tình yêu thương đồng loại trong mối hiệp thông huynh đệ với Chúa.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, học sống theo gương Chúa Ba Ngôi là chúng ta sống hiệp nhất, yêu thương và đem niềm vui đến cho mọi người. Vậy chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. “Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em”.Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ở cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức Giám Mục và các Linh mục, giúp các ngài chu toàn nhiệm vụ tiếp nối công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu ở trần gian.
  2. “Hãy đồng tâm nhất trí và hòa hợp với nhau”.Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người Công Giáo được hợp nhất với nhau, xây dựng Hội Thánh trong cùng một đức tin và đức ái.
  3. “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa thức tỉnh những người ngoại giáo, giúp họ tin nhận quyền năng, sự hiện diện và tình yêu xót thương của Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống con người.
  4. “Tất cả những ai tin ở Con của Ngài thì không phải hư mất”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta được sức mạnh tình yêu Chúa biến đổi, mà sống hiệp nhất yêu thương, theo gương gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa.

 

Chủ tế : Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, xin cho chúng con biết nhận ra tình yêu Chúa dành cho chúng con cách cụ thể, sống động, để chúng con được hạnh phúc. Và xin cho chúng con dám sống chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa lòng đời hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.